Bygdemuseum

Vrena och Husby-Oppunda hembygdförening har i ett av de gamla kyrkstallarna inrett ett bygdemuseum.

För visning och information kontakta Ingvar Hugsén 0155 91267

Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening bildades år 1976. Föreningens främsta uppgift är att samla in så mycket kunskap som möjligt om vår hembygd och sedan sprida den kunskapen. Till detta behöver vi all hjälp vi kan få av våra medlemmar

År 2006, i samband med att vi firade vårt 30-årsjubileum, fick vi hjälp att ta fram en logotyp som på ett lätt igenkännbart sätt ska representera föreningen. En logotyp som ska vara lättläst, tydlig och tidlös.

Vår logotyp är en grafisk stiliserad förenkling av ett veteax som delar en cirkel i två delar. Den ska representera grannsocknarna Vrena och Husby-Oppunda. Texten Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening är satt runt cirkeln och ska föra tankarna till ett kugghjul - en symbol för Vrena industrier. Två vackra gröna nyanser är logtypens primärfärger och de ska ge betraktaren associationer till landsbygd, jord- och skogsbruk.

Google translate

Turistinformation om Nyköping

Annons

Antal besökare

Vi har 19 besökare online

Login