Öksundsleden

Öksundsleden – start vid Husby gård – avtagsvägen mot Stäringe

Öksundsleden är en cykel- och vandringsled som går på grusvägar omväxlande genom jordbrukslandskap och skogslandskap. Korta avsnitt går på skogsstigar. Utefter leden finns minnen från en tid då landsbygden var tätbefolkad, husgrunder, små byar och större gårdar.

Karta

Google translate

Turistinformation om Nyköping

Annons

Antal besökare

Vi har 21 besökare online

Login