Projekt

Nedan står om

Hantverksgruppen

Bredbandet

BDT-vatten

Onsdagsträffarna

Servicepunkt

 

BESLUT

HUSBY-OPPUNDA  SYFÖRENING OMBILDAS TILL HUSBY- OPPUNDA HANTVERKSGRUPP

Vid syföreningens  träff den 28 jan 2014 beslutades att syföreningen upphör som egen förening för att istället ombildas till en hantverksgrupp och bli en del av sockenföreningen.

Detta skulle innebära att:

Syföreningens ekonomiska tillgångar överförs till sockenföreningen.

Hantverksgruppens verksamhet ska kunna avläsas i sockenföreningens ekonomiska redovisning.

Hantverksgruppen ska ha en representant i sockenföreningens styrelse med uppdrag att tillvarata hantverksgruppens intressen.

 

Hantverksgruppen är öppen för alla medlemmar i sockenföreningen.

Hantverksgruppens medlemmar har en årlig inspirationsaktivitet.

Gruppen träffas i sockenstugan varannan tisdag .

En medlemsförteckning - namn, adress, tel, mailadress - upprättas för utskick av information som berör hanverksgruppens verksamhet.

 

Gruppens medlemmar  tillverkar olika typer av hantverksprodukter, som säljs på en årlig auktion.

 

75 % av nettointäkten ska gå till bidrag till välgörenhetsorganisationer, t ex Bris, Läkare utan gränser, lokal diakoni.

 

Sockenstugan den 28 jan 2014 och 11 febr 2014

Styrelsen för syföreningen

Agneta Graffton                                                      Anita Strand

Ordförande                                                                  Vice ordförande, vice sekreterare

 

Anne-Marie Revestam                                         Monika Hagberg

Sekreterare                                                                 Kassör

 

Maud Johansson

Materialförvaltare

 

 

Bredband via fiberkabel i Husby-Oppunda

Sockenföreningen som ”byalag” driver projektet med bredbandsutbyggnad.

Vi har vid årsskiftet 2013/2014 inlett ett samarbete med Gästabudstaden AB.

  • Sockenborna har blivit informerade om att ekonomiskt gynnsammaste vägen för byggande av fibernät tillsammans är med kommunens verkställande bolag Gästabudsstaden.

Fibernätet har nu kommit fram till Tärnö via Vrena och skall vid tillgång till nya pengar kunna fortsätta. Råby och Husby-Oppunda samverkar med gemensam ansökan som nu sker med delvis förändrade regler. Besked väntas till våren 2016. www.servicepunkt.se

 

Har Du frågor? Kontakta någon av oss:

 

Tord Bonde, (sekr i sockenföreningen) tel 070-367 23 23

Anna-Karin Andersson, (samordnare bredband) tel 070-318 05 45

Lars Graffton, (ordf i sockenföreningen) tel 073-595 00 38

 

Nedan ser du blanketten med vilken du kan anmäla dig. (Du bör kunna klicka på blanketten sedan högerklicka och sedan välja Skriv ut)

 

 

 

 

BDT vatten

Frågor om BDT vatten, kontakta Tord Bonde tel 070-367 23 23

 

 

Onsdagarna

Varannan onsdag träffas vi i Sockenstugan, äter en god soppa och lyssnar på ett intressant föredrag. Se vidare under rubriken Sockenföreningen/Program.

 

Servicepunkt

Vi arbetar med att förbättra serevice och övrig boende- och företagskvalitet.

 

Välkommen till RRH-O Servicepunkt ekonomisk förening!

Postat 2015-05-19
Invigning av Träffpunkten i Råby

Foto: Lasse Skog, Nyköpings Bildtjänst AB

Föreningen finns i Råby, Ripsa och Husby-Oppunda i Nyköpings kommun och har till ändamål att arbeta för vår bygds utveckling.
Vi är organiserade i olika arbetsgrupper och genomför utvecklingsprojekt som våra medlemmar tycker känns angelägna.
Vi fungerar som navet för samverkan mellan bygdens förening, företag och invånare.
Vi har idag en träffpunkt i g:a snickeriet i Råby med anslagstavla och möjlighet till mindre möten. Vi avser att utveckla träffpunkten till en servicepunkt i vårt område.
I menyn till vänster kan du se hur vi är organiserade och vad vi jobbar med just nu.

 

Här bilder från ett arbetsmöte.

 

Google translate

Turistinformation om Nyköping

Annons

Antal besökare

Vi har 37 besökare online

Login