Råby Ripsa Husby-Oppunda RRH-O

Råby Ripsa Husby-Oppunda ekonomisk förening

Som medlem kan du vara med att påverka och vara delaktig i vår bygds utveckling

Råby Ripsa Husby-Oppunda ek. förening

Sedan starten 2014 har vi byggt upp en träffpunkt vid gamla snickeriet i Råby

Under 3 år prövade vi att ha en digital lanthandel (utlämning av matvaror beställda från ICA) Tyvärr var vi tvungna att stänga den sommaren 2019 då för få nyttjade tjänsten

Vi har en pocketholk (minibibliotek) där du kan ta byta eller låna böcker gratis.
Minimässor med lokala företag
RRH-O har påverkat vägverket så alla döda träd längs väg 53 genom Råby tagits bort.
RRH-O har  varit delaktiga i fiberutbyggnaden.
Överklaganden angående Swerocks planer på en anläggning på Högvalla.
Arbetet med att förbättra trafiksituationen igenom Råby

För att kunna driva runt detta så behöver vi dig som medlem. Insatsen är för privatperson 100 kr samt en årsavgift på 100 kr. För företag är insatsen 500 kr samt en årsavgift på 100 kr

Föreningens Bankgironummer är 496-5893.
Hoppas på ett gott samarbete i framtiden.
M.v.h Styrelsen. RRH-O

Image

Aktuellt

Under våren 2019 har föreningen gett förslag till kommunens serviceplan för landsbygden

Sammanfattande kommentarer
Fem funktioner för ett fungerande samhällsliv har särskilt lyfts upp av de boende. 
Vi kan konstatera att bristen på förutsättningarna för en hälsosam flyttkedja i kommunens
landsbygdssamhällen representerar en helt egen kategori viktmässigt sett.

Boende
Skola
Allmänna kommunikationer
Dagligvaror
Drivmedel

Antal invånare i Råby tätorten 146
Antal invånare inkl. omland 905

"Möjligheterna att bygga cykelbana från Nyköping till Råby för miljövänliga transporter måste ses över"

"Regelbundna bussförbindelser är även i framtiden ett måste för att få en levande landsbygd samt busskurer som är upplysta"

Sjönära tomter
Detaljplan Noheden