Styrelse

Styrelse för Husby-Oppunda sockenförening

Styrelsen för verksamhetsåret 2017:

Lars Graffton, ordf

Adéle Bergentoft vice ordf.

Tord Bonde, sekr

Gudrun Tollin, kassör

Mickan Flink

Jessica Eklöf, webbansv

Kent Aspemo

 

Adjungerade:

Elin Beckman

William Hellsten

Sara Palm

Agneta Graffton ordf i Hantverksgruppen

 

Revisorer:

Göran Colliander, sammankallande

Thord Revestam

 

Revisorssuppleanter:

Per-Erik Gustavsson

Anders Lundin

 

Valberedning:

Agneta Norberg, sammankallande

Karl-Åke Gunnarsson

Hans Backlund

 

 

Stadgar

Google translate

Turistinformation om Nyköping

Annons

Antal besökare

Vi har 43 besökare online

Login