Kantzon Biotopförening

Ett samarbetsprojekt för biologisk mångfald

Blommande kantzon

Upptäck våra miljöinsatser

När ni vandrar längst våra leder kan ni se flera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden.

I socknarna Husby-Oppunda och Årdala finns vi som bildat en biotopförening. På några av markerna har vi länge haft biotoper där det t o m finns några par viltlevande rapphöns!

Men vi vill ha fler blommande biotoper för pollinatörer, proteinrika insekter för småfåglar, rapphöns och fasaner. Och fler skyddande biotoper för såväl fåglar som harar.

Image