Vår styrelse Styrelse

Vi kan gå igenom en fårskock utan att det märks...

Ordförande: Thomas Falkeborn

Vice ordförande: Staffan Bergentoft

Sekreterare: Elisabet Åfors

Kassör: Monica Larsson

Ledamöter: Anette Adelborg, William Hellsten och Lennart von Quanten

Adjungerad: Johan Lundin, Jacqueline Hellsten och Agneta Graffton som uthyrningsansvarig.

Revisorer: Per-Erik Gustafsson och Anders Lundin
Ersättare: Tord Revenstam och Tomas Hägglöv

Valberedning: Agneta Norberg (sammankallande) Anders Edling och Karl-Åke Gunnarsson