Här läser ni mer om vad som händer hos oss.
Program.


Sockenpuben är populärt, vi samlas under höst och vår varannan onsdag och äter soppa och lyssnar till ett föredrag.

2021

Ladda ned programmet

Inget evenemang hittades!

Hej, medlemmar och intresserade!

Nu öppnar vi puben. Varannan onsdag har vi ett program i sockenstugan.

Välkomna att närvara vid dessa tillfällen, se bifogat höstprogram

Sockenföreningens styrelse

Följ gärna vår FB-grupp

2021-10-05
Styrelsen