Här läser ni mer om vad som händer hos oss.
Program.


Sockenpuben är populärt, vi samlas under höst och vår varannan onsdag och äter soppa och lyssnar till ett föredrag.

2021

Ladda ned programmet

Inget evenemang hittades!

Hej, medlemmar och intresserade!

Allt börjar se bättre ut med pandemin ju längre vi kommer med vaccineringen, men fortsatt försiktighet är en klok åtgärd. Sommartiden är gynnsam för att kunna träffas utomhus och kommande program är lyckligtvis utomhus så…

Välkomna att närvara vid dessa tillfällen, se bifogat sommarprogram

Sockenföreningens styrelse

Följ gärna vår FB-grupp

2021-06-09
Styrelsen