Här läser ni mer om vad som händer hos oss. Program.

Sockenpuben är populärt, vi samlas under höst och vår varannan onsdag och äter soppa och lyssnar till ett föredrag.

2023 Höstprogrammet

PUB kvällar, jämna onsdagar (pub-värd) Start kl. 18:00-

1/11 Ukraina, Försvaret informerar utifrån dagens aktuella läge. (Jan o Ina Wallentin)

15/11 Hur mår våra sjöar och vattendrag – en uppdatering? Anneli Carlén från NVVF, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Annelie berör även EUs vattendirektiv som påverkar dämmen mm i vårt vattensystem

(Håkan o Lise Lövkvist)

29/11 Renovering av kyrkan. Lennart von Quanten.

13/12 Lucia (Adel och Staffan Bergentoft)

2024 Vårprogrammet

PUB kvällar jämna onsdagar (pub-värd) Start kl. 18:00-

Möjliga föredragshållare till våren som håller på att planeras in
-Stör ölfabriken
- Maria Cole som odlar på Aspudden för dryckestillverkning
- Beatrix Ask, landshövding Södermanland

7 februari: (Karin Olsson+ Björn Lindberg,)
21 februari:
6 mars:
29 mars: Årsmöte
3 april:
17 april:
24 april:

2024 Övriga planerade aktiviteter

Några datum och tider kan förändras

17 mars: Våffeldagen i stugan                                 
30 april: Valborgs-Eld Husby Gård 20:00 + Korv efteråt
11 maj: Genomgång vandringsleder 10:00-15:00
12 maj: Loppis förmöte 14:00---
25 maj: Iläggning brygga Hopen 13:30 ---
2 juni: Veterantraktor rally. 10:00 vid Gunneborg
21 juni: Midsommar på Torp 15:00 ---
13-19 juli: Loppis Förarbete 10:00-16:00
20 juli: Loppis 10:00-13:00 efterfest18:00
21-26 juli: Loppis efterarbete 11:00-17:00
27 juli: Å-rensning. I timmerflottningens spår. 10-18   Start/mål Hopen