Att bli medlem Medlemskap

Vi kan gå igenom en fårskock utan att det märks...

Föreningen är öppen för alla med en koppling till Husby-Oppunda och omgivande byar. De som bor eller har bott här,
de som har eller har haft ett fritidshus här eller de som bor i närheten och helt enkelt vill vara en del av vår gemenskap.

Medlem i sockenföreningen blir du genom att erlägga medlemsavgift. Det kostar 150 kr / hushåll och år.

Betalningen görs till Bankgiro: 316-7731 Ange mejladress på kommentarsraden.

Frågor om medlemskap ställs till vår kassör, Monica Larsson 076-89 35 626 eller via mejl husbyoppunda.sockenforening@gmail.com