Image

Samlingslokal Hyr sockenstugan

Sockenstugan hyrs ut till rimligt pris för både föreningsmöten, kurser, föredrag och stora fester. Priset beror på evenemang och årstid. Riktmärke kan vara ca 400 kr för möte och ca 5000 kr för fest. Våra sockenmedlemmar som arrangerar evenemang erlägger halva priset.

Kontakta Agneta för frågor och bokning.
agneta.graffton@telia.com eller 073-960 45 63

Läs mer

Boende
Catering

Vacker natur Mellan sjöar.

Husby-Oppundas belägenheten måste ha varit gynnsam, särskilt den tid då vägnät saknades.
Med hjälp av våra fornlämningar kan vi blicka långt tillbaka i tiden. Ut med Nyköpingsåns sjösystem har vi fornborgarna på Valla, Bogsten, Boön, Espedal och Eldberget som vittnar om flera tusenårig bebyggelse.

Map

Kommunikationer Service.

Husby-Oppunda ligger 20 km nord/väst om Nyköpings kommun på väg 53 Om ni kommer med buss så är hållplatsen Husbygård.

Reseplanerare Sörmlandstrafiken
Närmaste skola: Råby 8 km (F-3)

Handla livsmedel lokalt i Råby obemannade butiken 24-7 öppet dygnet runt med mobilt Bank-ID!

Husby-Oppunda är sedan 1971 en del av Nyköpings kommun, från 2016 inom Vrena distrikt. Socknens areal är 68,70 kvadratkilometer, varav 53,40 land. År 2015 fanns här 300 invånare.

naturupplevelser Vandringsleder.

Vi har fyra vandringsleder.

Öksundsleden: 15 vandrings- och cykelled (Gul)

Våtmarksleden: 5 km vandringsled (blå)

Skogsleden: 10 km vandrings- och cykelled (grön)

Fornminnesleden: 5 km vandringsled (röd)

Läs mer

Food